iMunis eDeska

Zadní Třebaň

Úřední deska – Detail

Obecně závazná vyhláška 3/2017-komunální odpady

Značka: OZV č. 3/2017 Zveřejněno od: 5.1.2018 17:20:52 Zveřejnit do: 22.1.2018 0:01:56 Typ: Veřejná vyhláška Původce: Obec Zadní Třebaň Verze: 1 Stav: svěšený

Popis: OZV v celém znění v příloze

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 264 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Zadní Třebaň

Vyvěšeno od: 4.1.2018
Má být vyvěšeno do: 20.1.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 5.1.2018 17:20:52
Do: 22.1.2018 0:01:56

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.